Naam:

Voornaam:

Leeftijd:

Adres:

Postcode en gemeente:

Gsm-nummer:

Email:

Heeft u interesse in één of twee katjes?

Naam van het katje/ de katjes waar u interesse in heeft:

Wat spreekt je aan in het katje/de katjes dat je wilt adopteren?

Uit hoeveel dieren bestaat uw gezin en welke dieren zijn het?

Indien u dieren heeft, gelieve de karakters te beschrijven + het vermelden van de leeftijden:

Wie is uw dierenarts en hoeveel keer per jaar bezoek u hem/haar?

Als u op vakantie gaat, wat gebeurt er dan met de huisdieren?

Gaat u deze zomer (juli/augustus) nog op reis? Indien ja, voor hoelang?

Welke voeding krijgen uw huisdieren?

Waar mogen uw huisdieren leven (binnen/ buiten/ beiden)?

Indien het kitten/de kittens buiten mogen, vanaf wanneer zou u dit toelaten?

Stel dat uw huisdier een operatie moet ondergaan wat hoge kosten met zich kan meebrengen, wat doet u?

Stel dat uw huisdier een diagnose krijgt van een ernstige ziekte waar u de rest van zijn/haar leven veel aandacht zou moeten aan besteden. Wat doet u?

Stel dat uw kat schade aanricht aan uw interieur, wat doet u dan?

Als u gaan werken bent, hoe lang bent u dan gemiddeld weg van huis?

Heeft u kinderen? Indien ja, gelieve de leeftijden te vermelden

Waarom wilt u bij ons adopteren?