Naam:

  Voornaam:

  Leeftijd:

  Adres:

  Postcode en gemeente:

  Telefoon-nummer:

  Email:

  Uw voorkeur gaat uit naar:

  Naam van het katje/ de katjes waar u interesse in heeft:

  Wat spreekt je aan in het katje/de katjes dat je wilt adopteren?

  Gezinssamenstelling:

  Indien u kinderen heeft, wat zijn hun leeftijden?

  Is iemand in uw gezin allergisch aan katten

  Uit hoeveel dieren bestaat uw gezin en welke dieren zijn het?

  Indien u dieren heeft, gelieve de karakters te beschrijven + het vermelden van de leeftijden:

  Waar mogen uw huisdieren leven?

  Indien u een katje adopteert, hoe lang zou u het binnen houden na adoptie?

  Wie is uw dierenarts en hoeveel keer per jaar bezoekt u hem/haar?

  Gaat u dit jaar nog op reis? Indien ja, wanneer en hoe lang?

  Tijdens onze vakantie

  Welke merk van voeding krijgen uw huisdieren?

  Stel dat uw huisdier een operatie moet ondergaan wat hoge kosten met zich kan meebrengen, wat doet u?

  Stel dat uw huisdier een diagnose krijgt van een ernstige ziekte waar u de rest van zijn/haar leven veel aandacht zou moeten aan besteden. Wat doet u?

  Stel dat uw kat schade aanricht aan uw interieur, wat doet u dan?

  Als u gaan werken bent, hoe lang bent u dan gemiddeld weg van huis?

  Waarom wilt u bij ons adopteren?